TIPS + TOPS OVER KERKRADE-WEST

Op 23 februari 2017 vond tijdens Soep met een Verhaal een sessie plaats met buurtbewoners. Het was een drukbezochte avond. 54 bezoekers en bewoners uit Kerkrade-West luisterden naar de ervaringen van deelnemers aan allerlei voorzieningen uit de wijk. Dit betroffen de Buurtkamer, Vrije Academie, Firenschat, Mondriaan -de Auw Noeedkrich en het bewonersplatform Kerkrade-West. N.a.v deze presentaties werden de bezoekers gevraagd wat men ‘top’ vond in de wijk en of men nog ‘tips’ had. Hieronder een lezenswaardig overzicht van de antwoorden:

Tips (nieuwe ideeën voor de wijk?)
– Een site waar deze info is te vinden of op een bestaande site vermelden bv Kerkrade-west.nl.
– Een ruimte voor de oudjes uit de buurt waar ze samen kunnen zijn en knutselen.
– Plastic zakken ophangen zoals op de Carboonplein, geen afvalbakken van poep van hout.
– Aandacht voor de Gracht, geen locaties om iets te organiseren.
– Meer kunst in de openbare ruimte in de wijk
– Geef de successen door
– Hou vol (stand)
– Geld sparen en dan samen met de Vrije Academie tekenavonden maken.
– Meer activiteiten voor de jeugd.
– Meer maatjes om voor met hondjes van oudere mensen te wandelen.
– 2 x in de maand samen koken met Dominico.
– Er mogen wat meer activiteiten plaatsvinden om jong en oud te verbinden, bv maatjesproject.
– De Gracht wordt oud (de bewoners) en de mensen worden  geïsoleerd, zelfs de brievenbussen zijn  weg.
– Op Kaalheide mis ik een locatie om met de zieken een middag te organiseren met Pasen en Kerst.
– Hondenpoep langs heg Elbereveldstraat.
– Meer opvang voor kids tussen 12 en 16 jaar.
– Overlast hondenpoep (Heiveldstraat)
– Sisha- Lounge.
– Proberen deze groepen te laten bestaan.
– Campus weer openen.
– Social woningbouw/inloop/kunstwerk.
– Meer soep in de Ons Limburgstraat
– Topping op de soep (Werkplaats K)
– Geheel transparant over gemeente aansturing en middelen.
– Veiligheid/verlichting.
– Ergernis van mij zijn de hondendrollen in de buurt, betere controle.
– Wandelclub.
– Kookclub of receptenuitwisseling tussen verschillende culturen.
– Thema avonden over een land of cultuur, bv, Suriname muziek, eten en verhalen.
– Ruilmarkt: diensten en meubels.
– Ook denken aan mensen die niet op eigen kracht de activiteit kunnen  bezoeken.
– Meer voor de jeugd: jeugdhonk.
– Activiteiten meer verbinden met elkaar. Drempelverlagend te werk gaan.
– Meer activiteiten voor jonger publiek in  de wijk: Game-avond.
– Communicatie/bekendmaking (wat gebeurt hier)
– Bundelen van informatie
– Meer bankjes/zitjes buiten.
– meer gezellige plantjes en picknick tafels.
– Denk ook aan niet creatieve maar meer technische mensen.

Tops (wat vind jij goed aan bestaande voorzieningen en activiteiten?):
– Ik ben tevreden over de buurt waar ik woon! Verder tevreden over mogelijkheden op allerlei gebied die de buurt biedt!
– Open toegang.
– Ik vind dat ze hier in Kerkrade heel veel voor mensen organiseren.
– Ik vind het fijn dat er zoveel mogelijkheden in de wijk zijn voor als het nodig is.
– Doorgaan met activiteiten.
– Ik wist niet dat er zoveel te doen was in de wijk.
– Ben uiterst tevreden hier in  deze wijk te wonen.
– Ontzettend fijn  dat er zoveel georganiseerd wordt. Er zijn immers veel eenzame mensen.
– Soep met een verhaal.
– Alle activiteiten in de Auw NOeedkrich.
– Wijkactiviteit zoals koken wandelen en tuinieren.
– Zo doorgaan met alle hele mooie goede initiatieven.
– Geweldig! Cultuur als verbinding en verbondenheid.
– Cultuuravond.
– Uitwisseling van elkaars activiteiten. Aandacht voor sociale elementen.
– Heel fijn dat er zoveel gedaan wordt in Kerkrade West.
– Er is veel aanbod voor creatieve activiteiten. Voor ieder wat wils.
– Samenwerking tussen alle instanties.
– Dat ik mag schilderen en met klei bezig mag zijn op een grote schildersezel en grote schilderijen maken en collages maken. Ik voel me hier gelukkig. Danke voor alles!
– Binden en verbinden moet blijven. Vooral tussen de wijk en zorginstellingen.
– Vrije Academie en Werkplaats K behouden in Kerkrade-West en alle andere verenigingen!