Workshop burgerinitiatieven en aansprakelijkheid

Regelen of ruimte geven?

Maandag 29 juni van 17:00 tot 21:30 uur

Bewonersinitiatieven staan volop in de belangstelling. Burgers gaan aan de slag met groenbeheer, het maken van speelplekken of het beheren van buurtvoorzieningen. Maar wat moet daarvoor geregeld worden? Hoe zit het met het risico om aansprakelijk gesteld te worden?
Lees meer:

Steeds meer mensen zetten zich in om hun buurt levendig en leefbaar te maken. Ze leggen moestuinen aan, verfraaien lege plekken en zetten zelfs kleinschalige zorginitiatieven en hele zorgcoöperaties op. De rijksoverheid roept in het kader van de participatiesamenleving op tot het benutten en versterken van burgerkracht. Maar waar dient de overheid ruimte te geven en wat moet men allemaal zélf regelen?
In deze workshop maakt u kennis van de juridische wereld bij maatschappelijke initiatieven en leert u onder meer over risico’s, aansprakelijkheden, veiligheid en zorgplicht. Ook krijgt u inzicht wat praktische samenwerkingsvormen zij
n bij burgerinitiatieven en is er ruimte om een aantal eigen casussen te bespreken.
Buurtmoestuin Terwijde 2013 400 pix

Onderzoek
Mark Verhijde onderzocht samen met Maarten Bosman in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken in hoeverre aansprakelijkheid de verdere ontwikkeling van burgerinitiatieven in de weg staat1. Ruimte geven, loslaten en ontregelen is in verband met aansprakelijkheidsregels een lastige opgave, zo blijkt. Maar het goede nieuws is dat er veel meer mogelijk is dan er nu gebeurt. Het rapport “Regel die Burgerinitiatieven2” is dan ook een handreiking om initiatieven makkelijker, simpeler en anders te regelen.

Wat gaan we doen?
Mark Verhijde (adviseur stedelijke ontwikkeling) maakt u wegwijs in aansprakelijkheid en risico’s bij maatschappelijke initiatieven. Hij laat verschillende juridische instrumenten hiervoor zien, leert u risicoanalyses te maken en die te vertalen naar samenwerkingsvormen. De workshop is interactief van aard met veel ruimte voor vragen en u kunt zelf oefenen met voorbeelden. Aan het eind van de workshop kunt u kennis nemen van het vervolgtraject van drie bijeenkomsten, gericht op hoe u het voor burgers eenvoudiger kunt maken om met maatschappelijke initiatieven aan de slag te gaan.

Voor wie?
Leden van bewonersplatforms, medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en maatschappelijke instanties die met bewoners of maatschappelijke initiatieven te maken hebben. Ook vrijwilligersorganisaties, bewoners en sociale ondernemers met vragen over risico’s en aansprakelijkheden zijn van harte welkom.

Praktische informatie en aanmelden
Deelname aan de workshop kost €50,- p.p. inclusief 21% btw.
U meldt zich aan door
vóór 20 juni een email te sturen naar Mark Verhijde, mark.verhijde@gmail.com, +31 652653005, onder vermelding van “workshop burgerinitiatieven Werkplaats K Kerkrade”.
Uw aanmelding is definitief n
a bevestiging. Bij de deelnamekosten is een maaltijd (soep en broodjes van Werkplaats K) inbegrepen.

Deventer op Stelten

1 Weinig kennis over aansprakelijkheid burgerinitiatieven , Artikel in Binnenlands Bestuur
2 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/01/17/regel-die-burgerinitiatieven.html , voor het online pdf bestand op de website van BZK, of stuur een email naar info@acquirepublishing.nl met vermelding “bestelling boek Regel die Burgerinitiatieven” (kosten Euro 25, inclusief BTW, exclusief verzendkosten) naar uitgeverij Acquire Publishing, Zwolle.