Euregionale Fotowedstrijd 2015: De Letste Schiech

In 2015 vindt een bijzondere editie van de Euregionale Fotowedstrijd plaats.
De organisatoren van de tweejaarlijkse fotowedstrijd: de Fotobond afdeling Limburg, het Verbond van Limburgse Fotokringen en het Deutscher Verband für Fotografie organiseren dit jaar samen met Huis voor de Kunsten Limburg en Ensemble 88 (het ensemble voor hedendaagse muziek) een Euregionaal foto- en muziekproject waar de Euregionale Fotowedstrijd onderdeel van zal uitmaken. De naam van het project en daarmee ook het thema van de Euregionale Fotowedstrijd 2015 is: De Letste Schiech (de laatste werkdag).
Het thema verwijst naar de sluiting van de mijnen, in 2015 exact 50 jaar geleden.

De expositie
Vrijetijdsfotografen uit Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en Nordrhein hebben in het kader van de Euregionale Fotowedstrijd de mijnsluiting en alles wat doet denken aan de toenmalige laatste ‘schiech’ in beeld gebracht.
Het project ‘De Letste Schiech’ vindt plaats in het kader van het ‘Jaar van de Mijnen’. Het bestaat naast de Euregionale Fotowedstrijd en een expositie die in de periode september 2015 t/m februari 2016 op vier locaties in de Euregio zal plaatsvinden ook uit een concertreeks. De concerten (met hedendaagse muziek die refereert naar de mijnsluiting) vinden plaats tijdens de opening van de exposities.
De organisatie van ‘De Letste Schiech’ is in handen van de Fotobond Afdeling Limburg (Nederlands-Limburg), het Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-Limburg), de Deutscher Verband für Fotografie Nordrhein, het Huis voor
de Kunsten Limburg en Ensemble 88. Voor meer informatie over het project ‘De Letste Schiech’ en de Euregionale Fotowedstrijd verwijzen we u naar de website www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd.

De opening
De OPENING vindt plaats in Werkplaats K op zaterdag 29 augustus van 17.00 tot 19.00 uur. Adres: Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade.
De expo is voorts te bezichtigen op:
* Zondag 30 augustus van 13.00-17.00 uur.
* Zaterdag 5 en zondag 6 september van 13.00-17.00 uur.
* Zaterdag 12 en zondag 13 september van 13.00-17.00 uur.
De expositie is gratis toegankelijk. Parkeren gratis op het terrein van Werkplaats K.

Foto-expo 2015 de letste schiech